کیفیت ترمه به چه چیزهایی بستگی دارد؟

کیفیت ترمه مسئله ای مهم است، که بر اساس جنس ،گل بوته ها و دوخت پارچه ی ترمه تعیین می شود. پارچه های ترمه اصیل عموما دست دوز و از نوع ما...

ادامه مطلب